Sümegi György (Kaposvár, 1947) művészettörténész. A Kecskeméti Katona József Múzeum művészettörténészeként (1971-81) kiállításokat rendez, gyűjt, újjászervezi az 1911-ben alapított Kecskeméti Képtárat (Tóth Menyhért életmű, Wolfner-Farkas gyűjtemény). Dolgozott művészeti szerkesztőként (Forrás, Múzsák) és a kulturális minisztérium képzőművészeti osztályán, főosztályán (1982-2000). Kezdeményezésére – kutatásaira támaszkodva – indult el a Velencei Biennále magyar kiállítóházának fölújítása. A nagybányai művésztelep centenáriumi eseményeinek és a magyarországi múzeumok kortársművészeti gyűjteményezésének szervezője (1988-1999). Az Állambiztonsági Szolgálatok T9örténeti Levéltárának a fotógyűjteményét vezeti (2001). Az utóbbi években az 1956-os forradalom vizuális emlékanyagának (fotók, képzőművészeti alkotások stb.) kutatásával foglalkozik.

Könyvei (Tóth Piroskával): Szülőföldünk, a Duna-Tisza köze. Budapest, 1986.; A művész kötelessége az erkölcsi bátorság. Beszélgetések képzőművészetről. Békéscsaba, 1994.; Érintések. In memoriam Szalay Lajos. Miskolc, 1996.; Pécsi József: Különfélék. Összegyűjtött írások a fotográfiáról. Budapest, 1999.

Szerkesztés, elő- vagy utószavak , jegyzetek: Fülep Lajos és Kner Imre levelezése. Gyula, 1990.; Zsögödi Nagy Imre grafikái. Budapest, 1986. (II.k.: 1992); Oltványi Imre: Művészeti krónika. Bp., 1991.; Cseh Gusztáv: Jeles házak. Budapest, 1993.; Oltványi Imre: Derkovits Gyula. Szombathely, 1994.; Lossonczy Tamás: 1956. Vác, 1955.; SOS 1956. A magyar dráma. Vác, 1996.; Pécsi József: Fotó és reklám. Budapest, 1997.; (Pataki Gáborral): Kortársművészet múzeumi gyűjteményekben 1988-1999. Budapest, 2001.; Miklóssy Gábor: A szépség a szellem rangja. Kom-Press Kiadó, Kolozsvár, 2004.; (Müller Rolffal): Fényképek 1956. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Bp., 2006., Naplók, interjúk 1956-ról. Enciklopédia Kiadó, Bp., 2006.

Önálló kötetek: A kecskeméti városháza. Kecskemét, 1987. (II. k.: 1996.); Lipták Pál világa. Békéscsaba, 1989.; A kecskeméti művésztelep és alkotóház. Budapest, 1996.; A velencei magyar pavilon. Budapest, 2000.; Kiskunsági Madonnák. Kiskunfélegyháza, 2000.; Miklóssy Gábor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 200.; KÉP-SZÓ. Képzőművészek ’56-ról. PolgART Kiadó, Bp., 2004.