Simándi Irén

Egyetemi tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen fejezte be, és szerzett történelem szakos diplomát 1995-ben.

1991-1994 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében dogozott.

1994-től - 2007-ig az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója.

2004-ben doktori (PhD-) fokozatot szerzett a Debreceni Egyetemen, summa cum laude eredménnyel.

2004 szeptemberétől az ELTE Művészetelmélet és Médiakutatási Intézetében a Szabad Európa Rádió 1951 és 1993 közötti történetét oktatja.

2005 őszétől az ELTE Új-és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén szemináriumi órát tart a „Rákosi-korszak a filmhíradók tükrében”, és a „Kádár- korszak a játékfilmek tükrében” címmel.

2007 augusztusától a Kodolányi János Főiskola, főiskolai tanára.

Kutatási területe a XX. század történelme, az 1945 utáni társadalom és politikatörténet.