N. Pál József

Szakmai önéletrajz

1957. december 20-án született Pethőhenyén. Zalaegerszegen a Ganz Ábrahám Gépészeti Szakközépiskolában érettségizett 1976-ban. Ezt követően esztergályos, normás, raktáros és közkatona volt, majd 1979 és 1984 között pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakos hallgatója. A diploma megszerzése után a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott egy évet, s Móricz Zsigmond hagyatékának rendezésében vett részt. 1985 szeptemberétől az ELTE Bölcsészettudományi Kara huszadik századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének lett a munkatársa, ma egyetemi adjunktus. Kutatási területe a huszadik századi magyar irodalom és történelem határvidéke, elsősorban Ady Endre életművének történelmi, eszmetörténeti vonatkozásaival, a népi mozgalommal s az 1945 utáni magyar irodalom s a politika viszonyával foglalkozik. 1985 óta publikál, írásainak többsége a Kortárs, a Hitel s az Új Forrás című folyóiratokban jelent meg.

Fontosabb munkái:

„Tisztának a tisztát őrizzük meg…” , Tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalomról és történelemről, Felsőmagyarország Kiadó, 2001.

„A megtartók jöjjenek…”, Tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalomról és történelemről, Felsőmagyarország Kiadó, 2004.

Czine Mihály: Magyar irodalom a huszadik században , Kortárs Kiadó, 2001 (szöveggondozás és utószó).

Ahogy lehet, Szabó Pál emlékezete , Nap Kiadó, 2004 (válogatás és szerkesztés).

Ady Endre Összes Versei IV. kötet , Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, 2006 (a kritikai kiadás sajtó alá rendezése Janzer Frigyessel és Nényei Sz. Noémivel közösen).